„plánovaná přístavba dvou pater z roku 1921 na svou realizaci čekala 95 let“

Účelnou železobetonovou budovu vyprojektoval na zadání Pražské akciové strojírny na Zlíchově v roce 1913 smíchovský inženýr Mikuláš Zdekauer. Na svou dobu dost pokroková stavba byla dostavěna o rok později a sloužila koncernu (Pražská akciová strojírna se spolu s několika dalšími podniky spojila s plzeňskými Škodovými závody a tak vznikla společnost Spojené strojírny) jako modelárna, tedy provoz na přípravu přesných předloh pro odlévání. Od roku 1946 pak patřila národnímu podniku Škodovy závody a průmyslovým účelům sloužila až do konce osmdesátých let minulého století; po privatizaci přešla do vlastnictví Volkswagen Group, ŠKODA, automobilová a.s.

V roce 2003 koupil tovární areál zahrnující i tento objekt současný vlastník loftu A9, který hledal výrobní prostory pro svou firmu. V té době měla stavba v dezolátním stavu pouze pět pater. Jak investor sám říká, řízením osudu se k němu ale dostaly zbytky původních výkresů stavby, na kterých bylo znázorněno pater sedm. Poslední dvě podlaží byla přeškrtnuta s poznámkou „realizace později“. To však až dosud nenastalo – vírem osudu našich zemí upadly prvorepublikové plány v zapomnění. Majitel se rozhodl původní projekt dokončit a zrealizovat tak po 95 letech plánovanou přístavbu dvou pater. Ta jsou od spodní, výrobní, části budovy odlišena tmavší barvou a nachází se v nich celkem 15 loftů, které zachovávají industriální charakter budovy.

Loft A9
Loft A9
Loft A9
Loft A9
Loft A9
Loft A9
Loft A9